De Gudsekop
Zeilen op een
originele platbodem

Nieuws

10-02-2019

Wintervergadering 2019

Afgelopen 19 januari was het weer tijd voor de jaarlijkse ledenvergadering van onze stichting. Zoals gewoonlijk in café Averechts in Utrecht. Er waren ongeveer vijfentwintig mensen aanwezig, dus was het volle bak. Na wat informeel bijkletsen, was het tijd voor de vergadering.

Vacatures bestuur

Marjon treedt af als bestuurslid communicatie en secretaris. Maarten stopt met de functie van bestuurslid materiaal. Het bestuur is de afgelopen tijd druk bezig geweest om mensen te vragen toe te treden ter vervanging van Marjon en Maarten en voor het vervullen van de functie algemeen bestuurslid die al langer vacant was. Het zoeken naar nieuwe bestuursleden gaat de komende tijd nog door. Er waren onder de aanwezigen geen mensen die zich benoembaar stelden. De stichting staat er nu beter voor dan in een heel lange tijd. Er werd geopperd dat dit de beste tijd is om aan te schuiven in het bestuur, dus neem vooral contact op als je wilt toetreden!

Bemanning

Tjebbe meldt dat in het afgelopen jaar Diede, Pim en Marieke maat zijn geworden.

Financiën

Wouter presenteert zoals gewoonlijk de cijfers van het afgelopen jaar en de begroting van komend jaar. Er komt een verandering in de manier waarop afschrijvingen van de bezittingen van de stichting en de uitgaven ter vervanging van afgeschreven zaken op de balans worden weergegeven, zodat de cijfers wat minder wispelturig worden. Een boekhoudkundige truc die wordt uitgelegd. Ook wordt er een meerjarige verwachting van onderhoud gemaakt tot in de verre toekomst, die dan elke zoveel jaar wordt bijgesteld aan de hand van de realisatie. Iets waar de volgende penningmeester eens goed naar moet kijken, want Wouter houdt er na komend jaar ook mee op.

Communicatie

Omdat de functie van materiaalcommissaris vacant is, moet er de komende tijd veel geklust worden door de bemanning tijdens de activiteiten, zonder dat er iemand centraal staat om dit te regelen. Er worden diverse mogelijkheden geopperd om de staat van het materiaal vast te leggen in een digitaal document, zodat alle bemanning kan zien wat er tijdens hun activiteit te doen is. De klussen die zijn gedaan, kunnen dan in dit document afgetekend worden.

Raad van toezicht

De raad van toezicht neemt afscheid van Rob. Rob wordt opgevolgd door Annemarieke.

Lustrum

Omdat de Gudsekop alweer honderd en tien jaar geleden in gebruik werd genomen, is er op 14 en 15 september een lustrumweekend op het schip. Marjon neemt plaats in de organisatie en hulp van meer mensen is zeer welkom, dus zet het in je agenda en mail met Marjon.

Eten

Met een show van Marjon waarin de PR-artikelen worden getoond, komt er een einde aan de vergadering en begint het informele deel met veel drank, store verhalen en ….. PIZZA!

 

De volgende jaarvergadering staat gepland op, zoals gewoonlijk, de derde zaterdag van januari.

 

« Naar alle nieuws-items

 

Aanmelden Gudsekop-nieuwsbrief

Wij versturen ongeveer zes keer per jaar een nieuwsbrief met actuele informatie over het schip en mogelijkheden om mee te varen. Meld je aan via het contactformulier. Vergeet niet te vermelden dat je de nieuwsbrief wilt ontvangen!

Facebook

Het meeste lees je eerder op Facebook.com/gudsekop.

Archief 'Bandje d'r Tussen'

Bekijk oude publicaties van 'Bandje d'r Tussen'.


© stichting de Gudsekop | privacyverklaring | English - Deutsch - Francais - Español | Facebook